Cách nhận KNB giành cho người chơi bình dân
02-01-2014

  Cho dù là game nào, KNB cũng chính là yếu tố quang trong quyết định thứ bậc của bạn, nhưng có nhiều người chơi bình dân cũng muốn có được thứ hạng cao thì phải làm thế nào,
chúng ta có thể kham khảo một số cách sau:
  1. Nạp thẻ:Cách trực tiếp và nhanh nhất, nạp thẻ lần đầu còn được x3, trong thời gian đầu khi mới OB sẽ có nhiều hoạt động trả lãi nạp thẻ, nên bắt tay ngay đừng tiếc những lúc như thế.
  2. Thành tựu:Khi đạt các thành tựu giang hồ bạn cũng sẽ nhận được KNB
  3. Nhiệm vụ mỗi ngày:Nhiệm vụ có phúc cùng hưởng,có người chơi nạp thẻ đến VIP 10 thì những người khác cũng được thưởng KNB, và hoạt động mỗi ngày đó nha.
  4. Dũng sấm ma giáo:Tham gia hoạt động Dũng Sấm Ma Giáo thì có nhiều khả năng rơi KNB.
  5. Báo danh mỗi ngày:Báo danh mỗi ngày có thể nhận được KNB và các đạo cụ cũng như sách võ học khác.
  6. Kiên trì đăng nhập 14 ngày:Mỗi ngày khi đăng nhập lần đầu cũng sẽ có thưởng KNB,tích lũy đủ 14 ngày sẽ nhận tổng cộng1155 KNB,và 10 cái loa thế giới.
Tùy theo số lần updates, càng ngày càng nhiều hoạt động hơn đang chờ các bạn!