Phát thưởng sự kiện mừng năm mới
06-01-2014

Người chơi thân mến:
Do số comment chưa đạt đến 1314, nên không có bạn nào nhận được 1314 KNB. Nhưng tất cả đều được món quà mừng năm mới (1 rương vàng, 4 rương bạc, 1 chìa khóa vàng, 3 chia khóa bạc), chỉ cần đăng nhập game trong ngày 07/01 và 08/01 là sẽ được nhận ngay. Ngoài ra, những bạn có comment ý nghĩa sẽ được tặng 299 KNB (Mỗi 100 comment chọn 2). Danh sách gồm:
ID 565559 Server 3
ID 721485 Server 4
ID 672331 Server 7
ID 648607 Server 2
ID 763583 Server 6
ID 670303 Server 4
ID 596643 Server 2
ID 635705 Server 2
ID 750677 Server 5
ID 743997 Server 6
ID 793485 Server 8
ID 829893 Server 8
ID 833593 Server 1
ID 556609 Server 1
Chúc các bạn năm mới hạnh phúc !

Mộng Hiệp Khách
Facebook