Mời bạn – Nhận KNB
21-02-2014

Thời gian: 21/02/2014 – 26/02/2014
Nội dung: Đăng nhập Facebook và vào địa chỉ quy định để mời bạn bè và nhận thưởng. Điền đầy đủ thông tin ID nhân vật, Server, Share hoạt động với bạn bè, là có thể nhận ngay 299 KNB !
Link: https://apps.facebook.com/mhkgift/
Nhắc nhở: Mỗi người chỉ có thể nhận 1 lần, phần thưởng sẽ được phát trong vòng 3 ngày làm việc

Trang chủ: http://p.monghiepkhach.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/monghiepkhach

Mộng Hiệp Khách
Facebook