Show Đệ Tử Nhận Thưởng (Vol.2)
26-02-2014

Thời gian: 26/02 – 02/03
Phạm vi: Tất cả Server
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi chụp hình tổ hợp đệ tử xuất chiến theo quy định, rồi post bên dưới Status của sự kiện và để lại ID, Server, 300 người đầu tiên phù hợp quy định sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
Tổ hợp chỉ định lần này:
Vương Phu Nhân, Khang Mẫn, Cam Bảo Bảo: Chìa khóa bạc*10、Khiếu hoa kê*5、Nguyên khí đan*5
Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc: Chìa khóa bạc*20、Khiếu hoa kê*5、Nguyên khí đan*5
Đủ cả 2 tổ hợp: Chìa khóa bạc*30、Khiếu hoa kê*10、Nguyên khí đan*10
Mẫu tham dự:
(Ảnh)
ID: 123456
Server: S1
Lưu ý: Phần thưởng sẽ được phát trong vòng 3 ngày sau khi sự kiện kết thúc.


Trang chủ: http://p.monghiepkhach.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/monghiepkhach