Quà Mời Bạn
26-02-2014

Chư vị hào hiệp thân mến:
Phần thưởng 299 KNB của event Mời Bạn - Nhận KNB đã được phát, các bạn đăng nhập là KNB tự cộng vào tài khoản. Chúc các bạn vui vẻ !
Lưu ý: Các bạn làm đúng thao tác play app facebook thì hệ thống mới lưu lại ID Server mà phát thưởng, còn những bạn làm sai thao tác thì sẽ không nhận được.

Mộng Hiệp Khách
Facebook