Thông báo bảo trì Server
20-02-2014

Người chơi thân mến:
    Mộng Hiệp Khách sẽ tiến hành bảo trì Server vào 10:30 - 11:30 ngày 20/02/2014, trong thời gian bảo trì các bạn vui lòng không nên đăng nhập hoặc nạp thẻ để tránh gặp phải những lỗi đáng tiếc.

Mộng Hiệp Khách
Facebook